ตัวอย่างภาพหน้าตรงชุดครุย มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
วิทยาลัยการจัดการ
   
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต