ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต สงขลา -ARR
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / Summer 1 2 ระหว่าง  11/2/2561 - 17/2/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  0221101
(3) 1,
L1
       
อังคาร 0111444
(3) 1,
L1
  0307622
(3) 1401,
L4
    0209104
(3) 1,
L1
  
พุธ 0307622
(3) 1401,
L4
         
  0331651
(3) 1401,
L4
       
พฤหัสบดี      0307641
(3) 1401,
L4
  
       0308292
(3) 2,
L1
  
         0204681
(2) 1401,
L4
 
 
ศุกร์
 
           
เสาร์ 0308521
(3) 1501,
L5
  0308582
(1) 1501,
L5
 0308531
(2) 1501,
L5
 
  0115700
(3) 1,
L90
       
อาทิตย์ 0308191
(3) 1501,
L5
  0308321
(3) 1501,
L5
  
 0308531
(2) 1501,
L5
     0308581
(2) 1501,
L5
 0308551
(2) 1501,
L5
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่มี-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ
L3 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ(รป.บ.)
L4 = บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
L7 = ประกาศนียบัตร
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
L9 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
L10 = บุคคลภายนอก
L11 = ก่อนปริญญาตรี (โครงการร่วม)
L90 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
L91 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต