ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศคำสั่งตารางสอบ และตารางคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พัทลุง (ฉบับสมบูรณ์)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ปฏิทินAEC วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต-สงขลา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ปฏิทินAEC วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบแจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย
ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต-พัทลุง   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ประกาศตารางสอบและตารางคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ผู้สอนและผู้คุมสอบสามารถพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2561
 6.ประกาศการเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 7.ประกาศส่งเกรด 1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2560
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
 9.ประกาศลงทะเบียน2/60 ปฏิทินAEC(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2560
 10.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2560
 11.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 12.ประกาศลงทะเบียน2-60กศ.ม.การสอนวิทย์(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560
 13.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 14.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 15.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 16.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต