ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องงดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบและตารางคุมสอบ กลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวเรื่อง
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2558
 3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (คณะศึกษาฯ ที่จะออกฝึกสอน) สงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบตารางสอบคณะศึกษาฯ ที่จะออกฝึกสอนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2558
 4.ประกาศตารางสอบและตารางคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 3(ด่วนที่สุด)
ด้วยอาคาร3 จะทำการก่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตั้งแต่เดือน มี.ค.58 เป็นต้นไป จึงขอย้ายการเรียนไปเรียนตามห้องในระบบทะเบียนฯ ให้ย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 28 ก.พ.58
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2558
 6.ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 7.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 8.การเลือกวิชาโท ปี1 (รหัส57)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 9.รายชื่อนิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เทอม2/57คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร5ปีและกศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา นำคำร้องขึ้นทะเบียนปริญญา และคำร้องขอทรานสคริป มาชำระเงินที่ห้องการเงิน และส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ห้องงานทะเบียน ภายในวันที่ 24-30 มกราคม 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2558
 10.ประกาศลงทะเบียน2-57 ศษ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอนปี 2558)(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียน2-57 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี (ที่จะออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2558)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 11.ประกาศแจ้งจบ2-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.58 - 12 มี.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 12.ประกาศลงทะเบียน2-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 13.ประกาศตารางเรียนสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนปลาย 2557 สงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
 14.ค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่าประกันสุขภาพ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 15.รายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคต้น-57 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตตรวจสอบชื่อ - สกุล วิชาเอก หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ เพื่อแก้ไข
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2557
 16.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 17.ประกาศแจ้งจบ2-57 นิสิต กศ.บ.5 ปีที่ออกฝึกสอนปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 18.ประกาศลงทะเบียน2-57 กศ.ม.การสอนวิทย์ คณิตฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯและคอมฯ ภาคปลาย/2557 (ลงทะเบียน 20-26 ต.ค.57 เพิ่ม-ถอน 27 ต.ค. - 9 พ.ย.57 ชำระเงิน 10-17 พ.ย.57)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2557
 19.สถิตินิสิต2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 20.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 21.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 22.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 23.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 24.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 25.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 26.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 27.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 28.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต