ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 2.ประกาศลงทะเบียน2/59 กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 3.ประกาศแจ้งจบกศ.บ.5ปีฝึกสอนปี59(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตกศ.บ.5 ปี ที่ออกฝึกสอนปี2559 แจ้งชื่อสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 ถึงวันที่ 23 พ.ย.59 และส่งรูปถ่ายวันที่ 23-29 ม.ค.60
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2559
 4.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบ ตารางคุมสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พัทลุง ((ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 5.ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1/59 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 16-22 พ.ย.59 (รายชื่อนี้เฉพาะผู้ที่แจ้งชื่อผ่านระบบเท่านั้น)
ประกาศโดย   งานทะเบียน 074-673206   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 6.รายชื่อนิสิตที่แจ้งจบ1/59(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ตรวจสอบชื่อ-สกุล สาขาวิชาให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่งานทะเบียนฯ) และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาและส่งรูปถ่าย วันที่ 16-22 พ.ย.59 (รายชื่อนี้เฉพาะผู้ที่แจ้งชื่อผ่านระบบเท่านั้น)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2559
 7.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 8.ประกาศตารางสอบกลางภาคและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
กรรมการคุมสอบ อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 9.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 10.คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 11.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2559
 12.สถิตินิสิตเข้าใหม่ปี 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลี๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 13.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กขากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 14.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 15.รายชื่อแจ้งจบ1/2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯ(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/59 ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2559
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 16.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 17.ประกาศลงทะเบียน1/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 18.ประกาศลงทะเบียน1/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ (ยกเว้นนิสิตที่เข้าปี 2559)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 19.ประกาศลงทะเบียนนิสิต กศ.บ.5 ปีฝึกสอน ในภาคเรียนต้น/2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 20.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต