ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นิสิตตรวจสอบคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต (0000151) วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
ประกาศคะแนนวิชา 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต(กลุ่ม 2101)่ วิทยาเขตพัทลุง ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ภายในวันที่ 2 มิ ย 60 ณ สำนักงานคณะวิทย์ฯ sc 1 หากพ้นกำหนด ถือว่าคะแนนเป็นไปตามที่แสดงในระบบทะเบียน
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์ 2104   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2560
 2.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากวันหยุดวันชดเชย วันหยุดราชการ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 4.ประกาศลงทะเบียน1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 5.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 6.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 7.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 8.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 9.ประกาศส่งเกรด2-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 10.ประกาศลงทะเบียนฤดูร้อน-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 11.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 12.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(เข้าก่อนปี60)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 13.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มใหม่และยกเลิกวันหยุดราชการ 1 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2560
 14.ประกาศผลการคัดเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 15.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 16.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบ และตารางคุมสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ พัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดคำสั่งตารางสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2560
 17.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
ให้ผู้เกี่ยวข้องพิมพ์ตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งวันที่ 20 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2560
 18.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามาพิมพ์ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 19.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 20.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี 2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 21.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 22.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 23.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 24.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 25.กำหนดวันสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 7443   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 26.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 27.ประกาศลงทะเบียน 2/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 28.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 29.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 30.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 31.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต