รายการข้อความถึงท่าน / ข้อเสนอแนะ
วันที่ข้อความ
25/9/2509 12:51
คำถามอาจารย์สอนได้เข้าใจมากค่ะ ไม่เครียด สบายๆ หนูชอบมากค่ะ
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:01 โดย ยงกฤต สายเนตร
12:39
คำถามอาจารย์เป็นคนที่สอนสนุก ไม่ค่อยเครียด เข้าใจดีค่ะ
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:01 โดย ยงกฤต สายเนตร
12:38
คำถามอาจารย์สอนได้สนุกมากและมีสาระมากมาย
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:01 โดย ยงกฤต สายเนตร
12:31
คำถามอาจาย์สอนเข้าใจและได้ฝึกให้พวกหนูมีทักษะในการฟัง
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:01 โดย ยงกฤต สายเนตร
12:23
คำถามอาจารย์ได้ดีและเข้าใจได้ง่ายๆ
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:00 โดย ยงกฤต สายเนตร
12:15
คำถามอาจารย์สอนสนุก สอนด้วยอารมณ์สุนทรีย์ค่ะ
คำตอบรู้สึกยินดีที่นิสิตเข้าใจในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่ www.music.tsu.ac.th/yongkrich ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบปลายภาค
วันที่ ศุกร์ 25 กันยายน 2552 เวลา 14:00 โดย ยงกฤต สายเนตร
24/9/2509 14:39
คำถามอาจารย์สอนได้เข้าใจและอธิบายรายละเอียดได้ดีบางครั้งอาจารย์ก็สอนสนุก
คำตอบขอบคุณกับคำชมของนิสิต อาจเป็นเพราะคุณให้ความใส่ใจและให้ความสนใจจึงทำให้อ่านหนังสือและฟังการอธิบายแล้วเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม วิชาไหนที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจลองอ่านทบทวนทำความเข้าใจช้า ๆ 2-3 รอบ ต้องเข้าใจอย่างแน่นอน อาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ในการเรียนเช่นกันและท
วันที่ พุธ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08:51 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
14:36
คำถามอาจารย์สอนดีค่ะเข้าใจดีแต่สอนเร็วไปนิด
คำตอบขอบคุณนิสิต บางครั้งสอนแล้วมันเบรกไม่อยู่อธิบายเพลินจากตัวอย่างที่อาจารย์ก็ไปค้นคว้าหรือฟังมาจากนักธุรกิจบ้างผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ บ้างเล่าให้ฟังก็นำมาถ่ายทอดต่อ หรือบางครั้งเวลาไม่พอจึงต้องอธิบายเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจารย์ก็จะพยายามเบรกตัวเองให้อธิบายช้
วันที่ พุธ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08:54 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
14:31
คำถามอาจารย์สอนดีค่ะ รู้เรื่อง เข้าใจง่ายค่ะ
คำตอบขอบใจนิสิต การที่นิสิตอ่านแล้วฟังการอธิบายจากอาจารย์แล้วเข้าใจง่ายเพราะนิสิตให้ความใส่ใจและรับผิดชอบในหน้าที่สูงเป็นสิ่งที่ต้องชมเชยอย่างยิ่งแสดงว่านิสิตรักและนับถือตนเอง ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อความยากลำบากได้แสดงว่าเรามีชัยชนะในการเรียนการมากกว่าครึ่งหนึ่
วันที่ พุธ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08:57 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
14:29
คำถามอาจารย์สอนดีมากและเรียนเข้าใจง่าย
คำตอบขอขอบใจนิสิตที่ชมมา แต่ต้องบอกว่าตัวนิสิตเองต่างหากที่มีความรับผิดชอบสูงและรักนับถือตนเองจึงให้ความใส่ใจและฟังการอธิบายของอาจารย์อย่างตั้งใจ ทำให้เรียนแล้วรู้เรื่อง ของให้ปฏิบัติอย่างนี้กับทุก ๆ วิชา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลาย ๆ แหล่ง ทบทวนบทเรียนและทำงานส่ง
วันที่ พุธ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08:59 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
14:18
คำถามสอนดีค่ะ รู้เรื่อง และยังเข้าใจง่ายอีกด้วย
คำตอบขอขอบใจนิสิต และต้องบอกว่านิสิตเองเป็นคนที่ต้องชมเชยตนเองเช่นเดียวกันเพราะการที่เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจแสดงว่านิสิตมีความรับผิดชอบในตนเองและรักตนเองสูงจึงทบทวนบทเรียนและตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฟังการอธิบายจากอาจารย์ผู้สอนจึงทำให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้
วันที่ พุธ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09:02 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
13/7/2509 15:51
คำถามอาจารย์ครับรบกวนขอถามคำถามหน่อยนะครับ หากว่าลงทะเบียนเรียนตอนซัมเมอร์จะยังมีสิทธ์ได้รับเกียรตินิยมไหมครับ
คำตอบข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ36 ไม่ได้ระบุว่า ใครลงซัมเมอร์แล้วหมดสิทธิได้เกียรตินิยม ดังนั้นแม้จะลงซัมเมอร์ก็มีสิทธิได้รับเกียรตินิยมครับ
วันที่ อาทิตย์ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 16:48 โดย ธนากร โกมลวานิช
22/12/2508 12:09
คำถามหลักสูตร บธ.บ การบัญชี เมื่อจบไปแล้ว สามารถที่จะสอบเข้าเป็นนักตรวจสอบบัญชีได้ไหมค่ะอาจารย์
คำตอบอาจารย์ไม่แน่ใจ คำตอบที่ถูกต้องที่สุดควรโทรศัพท์ไปสอบถามที่ทางสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชี เพราะหลายมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯฯ เจอปัญหานิสิตเรียนวิชาบัญชีที่ทางสมาคมฯ บังคับไม่ครบจึงไม่สามารถสอบได้ต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนใหม่ อีกทั้งต้องเข้าร่วมอบรมครบชั่วโมงที่สมาค
วันที่ จันทร์ 5 มกราคม 2552 เวลา 14:25 โดย อนิวัช แก้วจำนงค์
28/10/2508 13:24
คำถามอาจารย์คะวิชาสังคีตนิยม ( MUSIC APPRECIATION) หนูลงเรียนตอนปี2 ปีการศึกษา2550 ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรี!!หรือเปล่าคะอาจารย์
คำตอบใช่ตรับ
วันที่ อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 18:25 โดย ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ
10/2/2508 19:30
คำถามอาจารย์ใจดีมากสอนสนุกและเป็นกันเอง
คำตอบThanks a lot for your commpliment. I'm very glad to know that you love studying English. I hope you enjoy learning it everytime. Hope you get a good grade, too. I will try to find interesting teaching techniques for my students. สู้ สู้ กับการเรียนในทุกวิ
วันที่ จันทร์ 9 มีนาคม 2552 เวลา 17:32 โดย วิมลรัตน์ รัตนญาติ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต